Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar exempelvis avtala om att:

  • Den egendom som tillhör vardera maken innan äktenskapet skall vara vardera makens enskilda egendom
  • Den egendom som kommer att tillfalla vardera maken genom arv, testamente eller gåva skall vara vardera makens enskild egendom
  • All egendom skall vara vardera makens egendom
  • Viss i äktenskapsförordet specificerad egendom skall vara vardera makens egendom
  • Endast den ena makens egendom skall vara dennes enskilda egendom

Den egendom som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods och skall delas mellan makar vid en bodelning. Giftorätten träder ikraft när en bodelning skall göras och det är den ni helt eller delvis avtalar bort genom att upprätta ett äktenskapsförord. Att någonting är enskild egendom innebär att den andra maken aldrig kan göra anspråk på den egendomen vid en bodelning. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, testamente eller gåva.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett juridiskt korrekt äktenskapsförord!