Köpvillkor

Allmänt

Dessa villkor gäller vid beställning av våra tjänster på thorlund.com.

Köp av tjänst

Avtal skall anses ha träffats mellan Thorlund Juristbyrå och kunden när kunden skickat en beställning online eller lagt en beställning per telefon.

Leverans och betalning

Alla dokument skrivs ut på arkivbeständigt papper och skickas per post tillsammans med en faktura som skall betalas inom tio dagar.

Reklamation

Ni har alltid möjlighet att inom 10 dagar från utfärdandet av ert dokument återkomma för att få eventuella ändringar utförda utan extra kostnad. Vill ni att vi skall revidera ert dokument så kontakta oss på telefon 040-976434.

Ångerrätt

Efter er beställning upprättar en jurist ett skräddarsytt dokument speciellt utformat efter de uppgifter som ni lämnat i beställningsformuläret. Eftersom avtalet som upprättas är av en tydlig personlig prägel, skapat enbart för er och baserad på de uppgifter ni lämnat i beställningsformuläret, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att ni lagt er beställning.

Ansvarsbegränsning

Thorlund Juristbyrå är ej ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom användningningen av denna tjänst, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot kunden kan således aldrig bli större än det arvode som erlagts för tjänstens nyttjande. Användandet av denna tjänst kräver ett visst mått av kunskap och det är kundens ansvar att välja korrekt avtal samt att lämna korrekta uppgifter i beställningsformuläret.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på thorlund.com är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Pesonuppgiftslagen

Era personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

Priser

Moms ingår i priset med f.n. 25%.