Inbördes testamente mellan sambor

Sambor ärver inte varandra enligt lag varför det är viktigt att skydda den efterlevande sambon genom att skriva ett testamente. I dagens läge är det allt vanligare att par lever tillsammans under flera år och skaffar barn, hus, bil, båt med mera, utan att gifta sig. Om den ena sambon avlider så tillfaller dennes egendom hans eller hennes bröstarvingar i första hand och sedan följer andra arvsklassen, det vill säga föräldrar och syskon och så vidare. Den efterlevande sambon har endast rätt till hälften av den gemensamma bostaden och det därtill hörande bohaget, såvida det är anskaffat för gemensamt bruk, vilket kan få ödesdigra konsekvenser för denne. Den efterlevande sambon kan i värsta fall tvingas flytta från den gemensamma bostaden eftersom denne inte har råd att lösa ut bröstarvingarna eller andra rättmätiga arvingar.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett juridiskt korrekt inbördes testamente mellan sambor!