Testamente

Vi hjälper dig att skriva testamente. Inbördes testamente mellan makar och sambor.Vi utfärdar i huvudsak tre olika typer av testamenten:

Ni kan läsa mer om respektive testamente nedan.

Inbördes testamente mellan makar

Denna typ av testamente stipulerar vanligen att kvarlåtenskapen skall tillfalla den efterlevande maken, vilket brukar kallas att den efterlevande maken får sitta kvar i ”orubbat bo”. I detta testamente kan ni också förordna om vad som skall ske med egendomen sedan ni båda avlidit.

Har någon av er särkullbarn, dvs barn från ett tidigare förhållande/äktenskap, så kan ni i testamentet be dem vänta med att ta ut sin laglott tills den efterlevande maken avlidit. Normalt så har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt när föräldern avlider. Detta kan ställa till stora problem för den efterlevande maken då denne kanske måste sälja hus och hem för att lösa ut särkullbarnet. Om särkullbarnet avstår från arvet till förmån för styvföräldern så har denne rätt till efterarv och får ut sin del av arvet när styvföräldern avlidit.

Är särkullbarnen omyndiga när deras biologiska förälder avlider så träder barnets andra förälder in som förvaltare av arvet tills barnet blir myndigt. Vill ni förhindra att detta sker så kan ni i ett testamente förordna om en förvaltare av arvet tills myndighetsåldern inträder hos barnet.

Klicka här för att läsa mer om vårt inbördes testamente för makar!

Inbördes testamente mellan sambor

Sambor ärver inte varandra automatiskt varför det är viktigt att skydda den efterlevande sambon genom att skriva ett inbördes testamente. I dagens läge är det allt vanligare att par lever tillsammans under flera år och skaffar barn, hus, bil, båt med mera, utan att gifta sig. Om den ena sambon avlider och det inte finns något testamente så tillfaller dennes egendom hans eller hennes bröstarvingar i första hand och sedan följer andra arvsklassen, dvs föräldrar och syskon osv.

Den efterlevande sambon har endast rätt till hälften av den gemensamma bostaden och det därtill hörande bohaget vilket kan få ödesdigra konsekvenser för denne. Den efterlevande sambon kan i värsta fall tvingas flytta från den gemensamma bostaden eftersom han eller hon inte har råd att lösa ut bröstarvingarna eller andra rättmätiga arvingar. Genom att skriva ett inbördes testamente kan ni undvika en ekonomisk katastrof för den efterlevande sambon.

Klicka här för att läsa mer om vårt inbördes testamente för sambor!

Personligt testamente

Ett personligt testamente passar flera olika situationer i livet. Lever du som ensamstående utan bröstarvingar och inte har något testamente när du avlider tillfaller din kvarlåtenskap i första hand dina föräldrar och syskon och i andra hand dina far- och morföräldrar samt deras barn. Finns det inga levande släktingar så tillfaller all kvarlåtenskap allmänna arvsfonden.

Vill du själv bestämma fördelningen av din kvarlåtenskap så måste du upprätta ett testamente. Lever du ensam tillsammans med minderåriga barn kan det vara bra med ett testamente där du förordnar någon att förvalta barnens arv tills de har blivit myndiga, annars blir barnets andra vårdnadshavare automatiskt förvaltare över arvet.

Klicka här för att läsa mer om personligt testamente!